Takie hasło towarzyszyło zorganizowanemu w dniu 6 kwietnia po raz pierwszy „Spotkaniu Wielkanocnemu” dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu, będących w trudnej sytuacji życiowej. Pomysł spotkania zrodził się z inicjatywy pracowników socjalnych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu, którzy najlepiej znają potrzeby mieszkańców. I w taki oto sposób powstał w projekt socjalny.

W organizację spotkania włączyły się również  Publiczna Szkoła  Podstawowa w Walimiu im. Polskich Noblistów, której pracownicy przygotowali przepyszny żur świąteczny.  Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w  Jugowicach im. Janusza Korczaka przygotowały kartki świąteczne, a gościny użyczyło Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.  Fundacja „Albertówka” w Jugowicach oraz piekarnia „Maria” w Dziećmorowicach również wspomogły nas w przygotowaniu wielkanocnego poczęstunku, a każdy z pracowników OPS przygotował domowe wypieki bądź inne smakołyki.

Celem projektu było przygotowanie wspólnego wielkanocnego posiłku dla około 40  osób samotnych, uzależnionych, niezaradnych życiowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Walim. Działania te miały na celu ukazanie, że są instytucje powołane do tego aby w takich momentach wspierać, pomagać i sprawiać radość.

Zorganizowane spotkanie  wsparło osoby, które w okresie tak rodzinnych świąt jakimi są Święta Wielkanocne pozostają samotne, osoby starsze, które nie mogą samodzielnie przygotować sobie potraw wielkanocnych.

Wspólnie spędzony czasu przy zastawionym stole świątecznym oraz spożywanie potraw przebiegło w miłej atmosferze.  Uczestnicy spotkania oraz osoby, które nie mogły dotrzeć na Świąteczny poczęstunek  otrzymały paczki żywnościowe jako wsparcie w trudnej sytuacji bytowej oraz drobny świąteczny upominek przygotowany przez dzieci ze szkół z terenu gminy Walim.

Mamy nadzieję, że sprawiliśmy radość i stworzyliśmy namiastkę atmosfery tak ważnych świąt Wielkiej Nocy.