Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada kierownik: Katarzyna Borowiec.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 74/8443924

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Na stronie internetowej dostępne są przełączniki rozmiaru tekstu.
 • Na stronie internetowej dostępny jest przełącznik kontrastu.
 • Na stronie internetowej dostępny jest syntezator mowy.

 

Dostępność architektoniczna

Do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu położonych przy ul. Długiej 8, 58-320 Walim, w budynku użyteczności publicznej jest dostęp dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd, który zapewnia dostęp do wszystkich pracowników ośrodka. W holu ośrodka znajdują się dzwonki, dzięki którym Klient może przywołać danego pracownika. W ośrodku nie ma ograniczeń prawa wstępu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.