Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry Start” tj. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu nie będzie realizował tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu. Dodatkowo od lipca:

  • wnioski będzie można składać wyłącznie przez internet (forma papierowa zostanie zlikwidowana),
  • wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Jak składać wnioski?

Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada.

Gdzie szukać informacji na temat świadczenia „Dobry Start”?

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry Start” należy szukać na stronach: