Realizacja projektu "Pomoc to nasza specjalność" 2009-2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

W dniu 16.07.2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania reintegracyjne. Zgodnie z założeniami spotkanie zorganizowane zostało na terenie Gminy Walim w Centrum Kultury i Turystyki. Swoją obecnością zaszczyciła Prezes Firmy Szkoleniowo – Doradczej ze Świdnicy, Pani Anna Szywała, a przede wszystkim uczestniczki projektu z roku 2013 i 2014. W trakcie trwania spotkania wyświetlona została prezentacja multimedialna w całości skupiająca dotychczas podjęte działania. Ponadto zostały rozdane zaświadczenia potwierdzające udział w poszczególnych modułach oraz certyfikaty.

Kurs "Profesjonalny sprzedawca z obsluga kasy fiskalnej" rozpoczął się w miesiącu maju br. od zajęć pod nazwą Techniki sprzedaży, poprzez obsługę kas fisklanych oraz minimum sanitarne. Na zajęciach szkoleniowych rozwijano głównie umiejętności teoretyczno - praktyczne, które przygotowują nasze Uczestniczki do zawodu sprzedawcy.

Miesiąc kwiecień przeznaczony został na moduł pod nazwą Komputerowe ABC. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony Pań. Uczestniczki mogły poznać w ten sposób podstawowe pojęcia oraz zagadnienia dotyczące obsługi komputera i świata wirtualnego.

W marcu br w dalszym ciągu trwały zajęcia z doradcą zawodowym. Na warsztatach szkolono umiejętność prawidłowego pisania listu motywacyjnego oraz cv. Uczestniczki nabyły również wiedzę jak skutecznie zaprezentować się przed potencjalnym pracodawcą. Ponadto Panie objęte zostały wsparciem psychologa. W ramach wkładu własnego Panie otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych przewidzianych w budżecie projektu.

3 lutego br. kolejnych sześć uczestniczek, wybranych podczas rekrutacji podpisało kontrakty socjalne i szereg niezbędnych dokumentów, aby móc wziąć udział w drugim etapie projektu systemowego pn. „Pomoc to nasza specjalność”. W dniu 11 lutego odbyły się pierwsze zajęcia - warsztaty z doradcą zawodowym na których uczestniczki nabywały wiedzę m.in w zakresie umiejętności komunikacyjnych oraz w zakresie skutecznego poruszania się po rynku pracy w poszukiwaniu pracy.