Terapeuta do spraw uzależnień - Pani Małgorzata Janik,  przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Długiej 8 /I piętro/ w piątki od godz. 15:00 do 18:00,  telefon kontaktowy 74/8457692.

Pomoc psychologiczna- Pan Rafał Skrzyński, przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym w II i IV wtorek miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00- 14:00-15:00 wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość dojazdu do miejsca zamieszkania osoby wymagającej wsparcia. Z uwagi na ewentualność pracy w terenie psychologa, preferujemy wcześniejsze umówienie wizyty za pośrednictwem Pracowników socjalnych OPS Walim pod nr  tel.74/8457650 w godzinach pracy ośrodka.

Pomoc prawna – Pani Magdalena Rajewska- Malcher, poradnictwo po wcześniejszym umówieniu telefonicznym za pośrednictwem Pracowników socjalnych OPS Walim pod nr  tel.74/8457650