Aktualności

Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej stworzył portal Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego. Na Dolnośląskiej Mapie Wsparcia Społecznego prezentowane są dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi społeczne. Usługi te wspierają Mieszkańców Dolnego Śląska w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Adresowane są przede wszystkim do osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i wymagających dziennej lub całodobowej opieki oraz osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z uwagi na chorobę, długotrwałe bezrobocie czy bezdomność i samotność. Celem Dolnośląskiej Mapy Wsparcia Społecznego jest to, by każdy Mieszkaniec potrzebujący pomocy, szybko i sprawnie uzyskał informację o usługach społecznych, które znajdzie w najbliższym otoczeniu. Więcej szczegółów: www.dmws.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 roku. Pobierz aktualny wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.