Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że rozpoczęliśmy realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Będzie on trwał do końca grudnia 2023 r. Program jest bezpłatny i skierowany do wszystkich mieszkańców  Gminy Walim  w wieku 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na swój wiek, stan zdrowia, mieszkających samotnie lub z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program finansowany jest w całości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację programu w ramach II Modułu otrzymał łącznie kwotę 6.272,00 zł.

W ramach Modułu II:

30 seniorów 65+ z terenu Gminy Walim skorzysta z bezpłatnej opaski bezpieczeństwa, która jest nowoczesną formą monitorowania czynności życiowych seniora oraz komunikacji z   seniorem.   Wyposażona   jest   w:   przycisk   bezpieczeństwa   SOS,   dwustronną   komunikację głosową, monitoring pulsu, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski i lokalizator GPS.

Seniorzy będą mogli skorzystać z opaski bezpieczeństwa i usługi teleopieki BEZPŁATNIE   

 

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji programu:

  • Pani Edyta Kowalska, tel. kontaktowy w godzinach pracy ośrodka 748443924;