Projekt POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM jest finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Ma na celu wsparcie osób dotkniętych skutkami przestępstw poprzez kompleksową pomoc psychologiczną, prawną oraz materialną. Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oferowana jest w Ośrodkach na terenie całego Dolnego Śląska.