Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 roku. Pobierz aktualny wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.