Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej stworzył portal Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego. Na Dolnośląskiej Mapie Wsparcia Społecznego prezentowane są dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi społeczne. Usługi te wspierają Mieszkańców Dolnego Śląska w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Adresowane są przede wszystkim do osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i wymagających dziennej lub całodobowej opieki oraz osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z uwagi na chorobę, długotrwałe bezrobocie czy bezdomność i samotność. Celem Dolnośląskiej Mapy Wsparcia Społecznego jest to, by każdy Mieszkaniec potrzebujący pomocy, szybko i sprawnie uzyskał informację o usługach społecznych, które znajdzie w najbliższym otoczeniu. Więcej szczegółów: www.dmws.pl