Dodatek elektryczny - dla kogo?

Rada Ministrów w dniu 7 października 2022 r. przyjęła ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. To ona ma wprowadzić jednorazowy dodatek do prądu. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania,  m.in. z wykorzystaniem pompy ciepła.

Uwaga! Dodatek elektryczny nie przysługuje posiadaczom fotowoltaiki.


Kiedy złożyć wniosek o dodatek elektryczny do prądu?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje,   że   wniosek o   wypłatę   dodatku elektrycznego   do prądu należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 w siedzibie ośrodka.

Kiedy wypłata dodatku elektryczny do prądu?

Gmina dodatek do prądu powinna wypłacić w terminie do 31 marca 2023 roku.

Wysokość dodatku elektrycznego

Wysokość dodatku elektrycznego będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia   energii   elektrycznej   ponad   5   MWh,   zostanie   on   podwyższony   do   1500   zł - konieczność   przedłożenia   rozliczenia   rocznego   za   2021   rok   z   tego   samego   miejsca zamieszkania.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

O dodatek elektryczny będzie  można ubiegać  się w miejscu stałego   zamieszkania, stanowiącym centrum życiowe Klienta.   

Dodatek elektryczny do pomp ciepła tak, ale nie do fotowoltaiki

Właściciele domów, którzy zainwestowali w pompę ciepła i fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego.

Podstawą prawną jest art. 26 ust. 2 ustawy o dodatku elektrycznym:
„W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2
pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.”

 

Wzór wniosku o dodatek elektryczny

Filmik instruktażowy jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego