Aktualności

W czwartek 15.12.2022 o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie Seniorów z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy P. Sebastianem Sabadach. Spotkanie jest zorganizowane w ramach III edycji projektu socjalnego pracowników OPS w Walimiu pn. „Seniorze nie daj się, bądź bezpieczny”.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. kadrowo-księgowych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko Podinspektora ds. kadrowo - księgowych

Dodatek elektryczny - dla kogo?

Rada Ministrów w dniu 7 października 2022 r. przyjęła ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. To ona ma wprowadzić jednorazowy dodatek do prądu. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania,  m.in. z wykorzystaniem pompy ciepła.

Uwaga! Dodatek elektryczny nie przysługuje posiadaczom fotowoltaiki.

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek.