Aktualności

Trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina800Plus.

Wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. , aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać je w czerwcu 2024 r.

Więcej o programie Rodzina800plus przeczytasz na stronie gov.pl

Gmina Walim po raz trzeci przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania – 630.365,71 zł
Całkowita wartość zadania – 630.365,71 zł

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Ważne !
W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024r.
Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 roku.
Po opublikowaniu wzoru wniosku zostanie on niezwłocznie umieszczony na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 W piątek 22.12.2023 r. przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu na ul. Długiej 8 została uruchomiona lodówka społeczna. Lodówka będzie czynna 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.